Hasicí přístroje

Povinností každého z nás je zabezpečit obytné prostory před nebezpečím vzniku požáru a jeho šířením. Chráníme tak nejenom sebe a svůj majetek, ale i druhé. Právnickým osobám a podnikatelům tuto povinnost ukládá vyhláška, avšak na nás zůstává rozhodnutí, jak bezpečné prostředí chceme vytvořit pro naše blízké, naše rodiny a děti. Pořízení přenosného hasícího přístroje je také velmi doporučováno hasičskými záchrannými sbory. V určitých případech se může vzniku a šíření požáru včas zabránit vhodným hasícím přístrojem a hlásičem kouře.
Otázkou tedy zůstává, jaký hasící přístroj pořídit. Rodinné domy nově postavené nebo po rekonstrukci musí být povinně vybaveny alespoň jedním hasícím přístrojem s minimální hasící schopností 34 A (požáry pevných látek). Tuto povinnost lze řešit také pořízením více menších hasících přístrojů, avšak v součtu by měly dosáhnout této minimální hasící schopnosti. Na trhu také existují univerzální hasící přístroje, které jsou určeny jak k hašení pevných látek, tak k hašení kapalin a plynů (ABC). Základní dělení hasících přístrojů je na práškové, vodní, sněhové, plynové a pěnové. Práškové hasící přístroje jsou téměř univerzální, dají se použít na hašení pevných látek, ale také na hořlavé kapaliny, plyny a elektrické zařízení pod proudem. Vodní jsou zase nejvhodnější na pevné materiály, ale méně už na hořlavé kapaliny. Na ty jsou vhodné pěnové hasící přístroje a na elektrická zařízení zase ty sněhové. Plynové přístroje jsou vhodné k hašení všech materiálů, kromě pevných žhnoucích látek. Správná volba toho konkrétního přístroje je odvozena zejména od materiálů, které se v místě požáru vyskytují.
Hasící přístroje umísťujeme na lehce přístupná místa, tam, kde hrozí největší nebezpečí požáru. Je také nutné, abychom hasící přístroj udržovali v bezvadném technickém stavu a nechali jej řádně kontrolovat.

Zobrazeno 1–24 z 39 výsledků