Hydrantové vybavení

Každý bytový dům, veřejné prostory, prostory sloužící k provozování podnikatelské činnosti, školy, školky, budovy státní správy aj. musí být vybaveny povinně požárně bezpečnostním zařízením tak, aby se zamezilo vzniku a šíření požáru a předešlo se tím vzniku velkých škod na majetku, zdraví a lidských životech. Povinností majitelů objektů a odpovědných osob je především udržovat volné únikové cesty, volný přístup k hydrantům, volné příjezdové komunikace a udržovat tyto prostředky požární ochrany v provozuschopném stavu. Podle zákona o požární ochraně nesmí být na chodbách a schodištích umístěny žádné hořlavé látky a předměty, které by bránily v rychlé evakuaci osob nebo zásahu požárního sboru. Kontroly hasícího zařízení jsou prováděny odbornou a kompetentní osobou nejméně jednou ročně.
Ve většině bytových domů jsou instalovány vnitřní hydrantové systémy. Práce s nimi je jednoduchá a počínající požár jde poměrně snadno zlikvidovat. Nutné ale je, aby se hydrantové vybavení udržovalo v bezvadném a provozuschopném stavu. Typy hydrantů jsou různé, v dřívějších letech se preferovaly hydranty s velkými hadicemi, v dnešní době se preferují hadice navinuté na navijácích. Vše je konstruováno tak, aby si s obsluhou hydrantu poradil i laik.
Důležité je, aby bylo místo s uzávěrem vody řádně označeno. Hydrantová skříň se vyrábí v takovém provedení, že je na první pohled zřejmé, kde se hlavní uzávěr vody nachází. Nabízíme hydrantové skříně pro různé hadicové systémy, které se upevňují na zeď či ukotvují v prostoru. V nabídce jsou hydrantové skříně samostatné nebo rovnou s vnitřním hadicovým systémem. Dále u nás pořídíte samostatné hadice a to buď zploštitelné hacice různých typů nebo stabilní hydrantové hadice. Důležitým komponentem hydrantového vybavení jsou dále hydrantové ventily, které nabízíme v mosazném provedení o různých průměrech.
Řádné hydrantové vybavení budov je v zájmu každého z nás, chráníme tím nejen sebe, ale i své okolí.

Zobrazen 1. – 24. z 123 výsledků