Ke kolaudaci

Čeká vás kolaudace nového či nově zrekonstruovaného bytu či domu? Nezapoměňte na hasící přístroj a hlásič kouře!V roce 2008 začala platit nová požární vyhláška, která ukládá majitelům nových domů a nově zrekonstruovaných obydlí povinnost pořídit si hasící přístroj. Každý stavebník musí předložit kromě projektové dokumentace také požární zprávu, kterou vypracovávají specialisté. Investovat peníze do protipožárního vybavení se mnohonásobně vyplatí vzhledem k tomu, jaké škody na majetku a zdraví dokáže způsobit včas neuhašený požár. Naše byty, domy a kanceláře jsou přeplněny snadno hořlavými materiály, což napomáhá k rychlému šíření ohně. Použitím hasícího přístroje, dokážeme tomu nejhoršímu mnohdy často zabránit.
Jestli chcete kolaudovat váš dům bez potíží, vyplatí se požární vyhlášku opravdu dodržet. Pokud by jste vyhořeli a následně se zjistilo, že jste některou z povinností zanebali, hrozí vám ještě finanční sankce v řádu desetitisíců korun. Klíčové je správné umístění hasících přístrojů a jejich pravidelná kontrola a výměna. I baterie v hlásiči je potřeba vyměňovat!
Každá domácnost by tedy měla být vybavena hasícím přístrojem o minimální hasící schopnosti 34 A (hašení pevných látek). Je však možné pořídit si i více hasících přístrojů s menší hasící schopností, avšak v součtu by měly odpovídat výše zmiňované hodnotě. Kontrola přístroje se provádí zpravidla jednou ročně a po třech až pěti letech by se měl přístroj přezkoušet. Požární hlásič by měl být v každém novém nebo nově zrekonstruovaném bytě, baterie se zpravidla vyměňují jednou ročně. Na trhu existují i univerzální hasící přístroje, které jsou určeny k hašení pevných látek, kapalin a plynů. (ABC)
Hasící techniku pro kolaudaci si můžete opatřit právě u nás. Nabízíme hasící přístroje se vstupní revizí, vyšším ratingem i autonomní hlásiče kouře.

Zobrazuji všechny 3 výsledky