Příslušenství k HP

Hasící přístroje by měly být umístěny tak, aby se daly snadno a rychle použít, měly by být snadno viditelné a přístupné. Hasící přístroje dělíme na přenosné, přívěsné a pojízdné, z nichž jsou nejrozšířenějším typem v našich domácnostech právě ty přenosné. Přenosné hasící přístroje se umisťují na svislé stavební konstrukci a pokud jsou k tomu konstrukčně uzpůsobeny, tak na konstrukci vodorovné. Udává se, že umístění hasícího přístroje by mělo být max. do výšky 1,5 m od podlahy a pokud jsou umístěné na podlaze nebo jiné vodorovné poloze, je třeba je vhodně zajistit proti pádu.
Ke správnému umístění a zajištění hasících přístrojů nám slouží příslušenství k hasící technice. Využít tak můžete objímkový držák, nástěnný držák nebo exkluzivní chromovaný držák do interiérů. Také v dopravních prostředcích a strojích je potřeba zajistit hasící přístroje tak, aby neohrozily bezpečnost osob. K tomu slouží speciální držák na hasící přístroje práškové vhodný do automobilů. K zajištění hasících přístrojů můžeme využít také různé schránky např. klasické kovové schránky, plastové a nebo exkluzivní schránky z nerezu. Především schránky z nerezu nám snadno zapadnou do interiéru pro jejich moderní vzhled.
Každý hasící přístroj by měl být pravidelně kontrolován a udržován v provozuschopném stavu. Kontroly se provádí nejméně jednou za rok. V našem e-shopu vám zajistíme kompletní službu revize a kontroly hasícího přístroje přímo u vás. Zajistíme výjezd hasícího technika přímo k vám do domu, který provede kontrolu a revizi vašeho hasícího přístroje.

Zobrazuji všech 12 výsledků