Komplexní ochrana před ohněm. Hasicí přístroje a příslušenství. Většina produktů trvale skladem. +420 212 242 399 +420 774 543 567

Automatické hasicí zařízení ČERVINKA FIRE BALL – protipožární koule

850  bez DPH
850  vč DPH

UŽIVATEL SI MUSÍ PŘEČÍST A DORŽOVAT PŘILOŽENÉ POKYNY DANÉ VÝROBCEM!
POUŽITÍ VHODNÉ POUZE PRO OSOBY STARŠÍ 18 LET!
 
Proč si FIRE BALL pořídit?
Protipožární koule je nejjednodušší a nejefektivnější automatické hasicí zařízení, kterým můžete snížit riziko vzniku požáru a zároveň vzniklému požáru účinně čelit. 
 
Co s ním můžeme hasit?
Je určený jako základní hasicí prostředek k hašení požáru vznícených tvrdých hořlavých látek třídy A, kapalných hořlavých materiálů třídy B, požárů vyvolaných hořlavými plyny třídy C, a také elektrických zařízení pod napětím. Zařízení v sobě spojuje vlastnosti ručních hasicích přístrojů a automatických systémů. Pouzdro je vyrobeno z bezpečnostního pěnového plastu a z vnější strany je pokryto zápalnicemi, které při vznícení uvádí do činnosti slabý pyronáboj zabudovaný do horní části vnějšího kulového pouzdra. Při výbuchu pyronáboje se vnější pouzdro rozpadá na drobné zlomky a uvnitř obsažená, oheň potlačující prášková směs, se rozprašuje a vytváří blokující oblak nad ohniskem požáru. Následkem toho se požár likviduje během několika sekund bez zásahu člověka. Aktivace zařízení je naprosto bezpečná pro okolí. V případě požáru dojde při kontaktu s otevřeným ohněm k samoaktivaci zařízení. Při té zároveň vydává hlasitý zvuk, jako okamžité varování a požární poplach. Jedno zařízení chrání prostor o rozloze přibližně 3 m3. Při rozprášení hasícího prostředku je zaručeno úplné bezpečí osob, majetku a životního prostředí.
 
Kam je FIRE BALL vhodný?
Zařízení prokázalo vysokou efektivnost při likvidaci ohnisek vznícených v obytných místnostech, průmyslových objektech, při vznícení elektrického zařízení pod vysokým napětím, na stavebních a vojenských objektech, v nákladních a osobních dopravních prostředcích, zahradních chatách nebo v lodní dopravě. Balení obsahuje automatický hasicí prostředek s držákem pro jednoduché uchycení, šroubky s hmoždinkami a samozřejmě návod k použití ve čtyřech jazycích (CZ, ENG, DE, HU). 
 
Jak FIRE BALL použít?
Použití je velice jednoduché a bezpečné. Stačí FIRE BALL vhodit, nebo kotoulnout z dostatečné vzdálenosti přímo do ohně a on už se o vše postará. Manipulaci s ním zvládne opravdu každý (v případě nutnosti i děti a senioři). Člověk zůstává v bezpečné vzdálenosti, ale má nepřetržitý dohled nad situací. Je šetrný k životnímu prostředí, vašemu zdraví a nepoškodí ani hašené předměty.
Garantovaná použitelnost je 5 let.

Katalogové číslo: CER0107C Kategorie: