Komplexní ochrana před ohněm. Hasicí přístroje a příslušenství. Většina produktů trvale skladem. +420 212 242 399 +420 774 543 567

Bezpečností tabulka – Bezpečnostní značení kombinované Varianta: Samolepící fólie

26  bez DPH
26  vč DPH

Co tabulka označuje?
Graficky navržené samolepící značení pro snadnou orientaci. Toto kombinované značení obsahuje výstražné a zákazové nápisy a symboly. Značení je vhodné pro využití v energetickém průmyslu nebo v místech se zvýšeným napětím elektřiny.
 
Upozornění:
Bezpečnostní značení podléhá § 6 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů. Vzhled značky je stanoven předpisem dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. Toto určuje správné umístění bezpečnostního značení. Držte se všeobecně platných pravidel při umisťování značek, a hlavně dbejte na správnou volbu značky, dostatečnou údržbu, počet značek umístěných v prostoru a pozornost věnujte i zdrojům světla, které by mohli viditelnost značky snížit. Vyvarujte se umisťování většího počtu značek vedle sebe, nebo značek s podobnou vizualizací, ale odlišným významem (může dojít k nepochopení nebo záměně).

Katalogové číslo: CERST128 Kategorie: