Komplexní ochrana před ohněm. Hasicí přístroje a příslušenství. Většina produktů trvale skladem. +420 212 242 399 +420 774 543 567

Bezpečnostní tabulka – EXIT Varianta: Samolepící fólie

17  bez DPH
17  vč DPH

Co tabulka označuje?
Úniková bezpečnostní značka označující textem únikový východ. Tabulka umožňuje označení únikového východu při evakuaci. Možnost využití jako doplňkové tabulky k bezpečnostní tabulce únikového východu (obrázek). Toto značení najde své uplatnění zejména v budovách, které nejsou vybaveny nouzovým osvětlením.
 
Upozornění:
Bezpečnostní značení podléhá § 6 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů. Vzhled značky je stanoven předpisem dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. Toto určuje správné umístění bezpečnostního značení. Držte se všeobecně platných pravidel při umisťování značek, a hlavně dbejte na správnou volbu značky, dostatečnou údržbu, počet značek umístěných v prostoru a pozornost věnujte i zdrojům světla, které by mohli viditelnost značky snížit. Vyvarujte se umisťování většího počtu značek vedle sebe, nebo značek s podobnou vizualizací, ale odlišným významem (může dojít k nepochopení nebo záměně).

Katalogové číslo: CER010E/SF Kategorie: