Komplexní ochrana před ohněm. Hasicí přístroje a příslušenství. Většina produktů trvale skladem. +420 212 242 399 +420 774 543 567

Bezpečnostní tabulka – EXIT Varianta: Samolepící fotoluminiscenční zpěněné PVC

17  bez DPH
17  vč DPH

Co tabulka označuje?
Úniková bezpečnostní značka označující textem únikový východ. Tabulka umožňuje označení únikového východu při evakuaci. Možnost využití jako doplňkové tabulky k bezpečnostní tabulce únikového východu (obrázek). Toto značení najde své uplatnění zejména v budovách, které nejsou vybaveny nouzovým osvětlením.
 
Upozornění:
Bezpečnostní značení podléhá § 6 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů. Vzhled značky je stanoven předpisem dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. Toto určuje správné umístění bezpečnostního značení. Držte se všeobecně platných pravidel při umisťování značek, a hlavně dbejte na správnou volbu značky, dostatečnou údržbu, počet značek umístěných v prostoru a pozornost věnujte i zdrojům světla, které by mohli viditelnost značky snížit. Vyvarujte se umisťování většího počtu značek vedle sebe, nebo značek s podobnou vizualizací, ale odlišným významem (může dojít k nepochopení nebo záměně).

Katalogové číslo: CER010E/PE Kategorie: