Komplexní ochrana před ohněm. Hasicí přístroje a příslušenství. Většina produktů trvale skladem. +420 212 242 399 +420 774 543 567

Bezpečnostní tabulka – Hlavní uzávěr vody Varianta: Samolepící fólie

15  bez DPH
15  vč DPH

Co tabulka označuje?
Doplňková bezpečnostní značka označující přesné místo, na kterém se nachází hlavní uzávěr vody, vhodná do interiérů i exteriérů. Při venkovním použití doporučujeme použít ochrannou vrstvu, kvůli zabezpečení před nežádoucími vlivy počasí. Značku lze kombinovat se směrovými šipkami a využijete ji hlavně na přechodech mezi pracovišti ale i v dalších prostorách, které z bezpečnostních důvodů toto značení vyžadují. Tabulka zajišťuje velmi snadnou a rychlou orientaci. Tabulka je z pěněného PVC s tloušťkou 1,7 mm. Tabulka je fotoluminiscenční.
 
Upozornění:
Bezpečnostní značení podléhá § 6 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů. Vzhled značky je stanoven předpisem dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. Toto určuje správné umístění bezpečnostního značení. Držte se všeobecně platných pravidel při umisťování značek, a hlavně dbejte na správnou volbu značky, dostatečnou údržbu, počet značek umístěných v prostoru a pozornost věnujte i zdrojům světla, které by mohli viditelnost značky snížit. Vyvarujte se umisťování většího počtu značek vedle sebe, nebo značek s podobnou vizualizací, ale odlišným významem (může dojít k nepochopení nebo záměně).

Katalogové číslo: CERFBZ16 Kategorie: