Komplexní ochrana před ohněm. Hasicí přístroje a příslušenství. Většina produktů trvale skladem. +420 212 242 399 +420 774 543 567

Červinka – Výhodný set KANCELÁŘ

1 049  bez DPH
1 049  vč DPH

Nepodceňujte bezpečnost a hygienu v kanceláři. Co v našem výhodném setu najdete?  

Lithex červinka hasicí sprej – nejefektivnější hašení lithiových baterií. Tento sprej je vhodný na počáteční požáry lithiových baterií např. v mobilních telefonech, tabletech nebo v noteboocích.
Antistatický čistící prostředek elektroniky BERIS 750ml – Speciální přípravek na čištění výpočetní a kancelářské techniky a spotřební elektroniky (např. monitory TFT/LCD/plazma, klávesnice, tiskárny). Odstraní různé provozní nečistoty, prach i mastnotu.
Antibakteriální gel na ruce 100ml – praktické malé balení, které Vám nebude zavazet na pracovním stole a zároveň jej budete mít neustále na očích tak, abyste jej nezapomínali použít.

 
Bližší informace o produktech:

Lithex červinka hasicí sprej – jedná se o 500 ml hasicí sprej k hašení začínajících požárů lithiových baterií. Je velký jako běžné spreje nebo laky, proto se perfektně hodí jako prevence proti šíření ohně do každé domácnosti, hlavně při hašení požáru mobilních telefonů, elektronických cigaret nebo power bank, ale využijete jej i na cestách jako pojistku proti požáru baterie v malých elektrických vozidlech, jako jsou kupříkladu koloběžky. Lze jej použít k hašení zařízení pod elektrickým proudem (do 1000 V z min. vzdálenosti 1 m). Hasicí sprej je stejně snadno ovladatelný jako běžný sprej. Stačí odejmout kryt, nasměrovat rozprašovač co nejblíž na ohnisko požáru a stisknout, čím uvedete sprej do činnosti po dobu až několika vteřin. Není možné jej opět naplnit pro další použití. Hasivo obsahuje vermikulit, který není elektricky vodivý a je téměř dvakrát účinnější než voda. Hasicí látka není toxická, díky tomu, že přístroj uvolňuje pouze páru je šetrný k životnímu prostředí. 
Antistatický čistící prostředek elektroniky BERIS 750ml – speciální antistatický přípravek na čištění výpočetní a kancelářské techniky a spotřební elektroniky (např. monitory TFT/LCD/plazma, klávesnice, tiskárny). Odstraní různé provozní nečistoty, prach i mastnotu. Návod k použití: přípravek naneste na savou měkkou textilii a dosucha vyčistěte znečištěný povrch. Na méně citlivé povrchy ho přímo nastříkejte a vyčistěte. Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje: propan-2-ol (CAS: 67-63-0; ES: 200-661-7).
Antibakteriální gel na ruce 100ml – praktický čistící gel na ruce 100ml s antibakteriální složkou a jemným hedvábním složením, účinně ničí bakterie i viry bez použití mýdla nebo vody. Antibakteriální gel nezanechává na rukou nepříjemný lepkavý pocit a po použití ruce příjemně voní. Gel obsahuje 62% lihu, což zaručuje vysokou dezinfekční účinnost. Antibakteriální gel na ruce je vyráběn v České republice. Jak správně používat antibakteriální gel? Použijte zhruba 2 ml gelu na ruce a pořádně rozetřete.

Katalogové číslo: CERCCSET01 Kategorie: ,