Komplexní ochrana před ohněm. Hasicí přístroje a příslušenství. Většina produktů trvale skladem. +420 212 242 399 +420 774 543 567

Pojízdný hasicí přístroj CO210000 – sněhový (CO2) – 10 kg

14 399  bez DPH
14 399  vč DPH

Proč si hasicí přístroj pořídit?
Hasicí přístroj je jedním z nejdůležitějších hasicích prostředků. Pojízdný sněhový hasicí přístroj 10 kg je zajímavý hlavně větším obsahem hasiva (2 x 5 kg). 
 
K čemu je hasicí přístroj vhodný?
Obsahuje oxid uhličitý (CO2), který se při svém vypuštění prudce schladí a na zasaženém místě vytváří sněhovou vrstvu. Tahle vrstva se následně sama odpaří a po hašení nezůstanou žádné odpadní zbytky hasicí látky, což je velkou výhodou. Hodí se jako součást vybavení a prevence do provozů s jemnou technikou, elektrickými zařízeními nebo hořlavými kapalinami, jako jsou třeba laboratoře, muzea, či sklady hořlavých plynů a chemikálií. 
 
Co s ním můžeme hasit?
Není vhodné jej používat k hašení hořlavých prachů nebo jiných sypkých látek. Přístroj je určen k hašení požáru v počáteční fázi, tříd B a C. Lze jej také použít i k hašení zařízení pod elektrickým proudem (do 1000 V z min. vzdálenosti 1 m). Následně je možné jej opět naplnit pro další použití. Balení obsahuje hasicí přístroj s vozíkem na kolečkách pro jednoduší manipulaci a typový štítek s návodem na použití.
 
Upozornění:
Přístroj je vyroben v souladu s evropskými normami a certifikován dle normy EN3.